Celo & Abdi - Zurück in die Zeit

Ey
Yeah

Ich starte die Maschine, komm, wir beide fliegen
Einmal zurück in die Zeit
Jung und ohne Sorgen, Dickies oder Jordans
Mein T-Shirt strahlt in...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.