Cro - Nur dich

Yeah
Und du willst lieber nach Paris oder Rom
Anstatt niedrigem Lohn
Lieber rausgehen, anstatt in dem Mief hier zu wohnen
Yeah, du willst 'nen Plasma-...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.