50 cent - Flip On You

50, uh
ScHoolboy Q
Haha

Smiling?
Nigga you gon' make me Flip On You!
You gon' make me flip this knife out do some shit to you!
Nigga you gon' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.