Katastroof - Het geloof

T'is na bekan 2000 jor geleje,
Dat dien engel me Maria 탩 gevreje.
En dan dorna die kleine wier gebore,
Die zoe gezei dur God was uitverkore.

Hij ad gien geld, en oek gien werk
Dus stichten nem, zen eige kerk.

Jezus kende 100.000 trukke,
Hij lierde de lamme loepe zonder krukke.
Probeerde wijn in water te verandre,
En zei da de mense moeste houe van mekandre.

Ondankborheid is werelds loen,
Hij stierf me de doorenkroen.

T'geloef da Jezus zoe scoen eit uitgevonde,
Kwam int bereik van politieke honde.
Die de vlam vant verzet probeerde uit te doeve,
Door den arme kleine man in iet te doen geloeve.

T'systeem da werkte wreed en goe,
En iedrien dee zen oege toe.

De priester die koos de kant van de Myliese,
Me brandstapel foltering moord en inquisiese.
In naam van God wier verkracht en wier gestole,
Me oorloge die door de kerk wiere bevole.

We drooiden allemol mee int spel,
Uit schrik voor den duvel en verdoemenis in de hel

Al zen we na al iel wa iewe later,
En zen der ni zoveel meer die geroepe zen voor pater.
Al wordt tgeloof elken dag een bitje zieker,
De paus gedroogt zen eige nog alt' as politieker.

De kerk bemoeit er eige nog altijd me de staat,
Vroogt da bevoorbeld mor aan de christen democraat

Geloef me vrij iederien mag van mij geloeve,
Mor lot het doorom ni van u gezond verstand beroeve.
Gedenk da soemige leiders geloevigheid gebruike,
Om het volk in de groei van zen kracht te kunne fnuike.

G'indoctrineerd, gehersenspoelt,
Zoe erg ei Jezus tni bedoelt.

Lyrics licensed by LyricFind