Sido - Maskerade

Yeah
Yeah, ah
Mein Lifestyle Favela, die Sneakers Margiela,
Mein Team unbesiegbar, für uns gibt's keine Gegner
Flieg' nach Las Vegas und verspiel'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.