Miss Platnum - 99 Probleme

Hab 99 Probleme
Hab 99 Probleme
Hab 99 Probleme
Hab 99 Probleme

99 Probleme mit 99 Frauen
Kann mich benehmen
Doch rede gerne laut
Hab 'ne Stimme aus ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.