Ariana Grande - Side to Side

I've been here all night (Ariana)
I've been here all day (Nicki Minaj)
And boy, got me walkin' side to side
(Let them hoes know)

I'm talkin' to ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.