Daddy Yankee - La Noche de los 2

La noche llego, saco el maquinon
Como siempre a jugarme la fría
Si te subes a la nave, siguiendo tramo
Y a cumplir tus fantasías
Tu pones las condicio...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.