Rihanna - Desperado

Desperado
Sitting in a old Monte Carlo
A man whose heart is hollow, uh
Take it easy
I'm not tryna go against you
Actually, I'm going withcha

G...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.