Diggy Dex - Treur Niet (Ode Aan Het Leven)

En als de klok luidt
Het tijd is
Ik zing voor de laatste keer
Als ik daar lig
In vrede
Zing deze dan nog een keer

Ja, heb je ooit wel eens
Be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.