Cro - Traum

Yeah, Baby nimm' meine Hand
Ich hab alles schon gepackt, komm wir beide gehen weg von hier
Sieh der Jet ist getankt, ich hab Geld auf der Bank
Und ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.