Nicki Minaj - Anaconda

My anaconda don't, my anaconda don't
My anaconda don't want none unless you got buns, hun

Boy toy named Troy used to live in Detroit
Big dope dea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.