Rihanna - Pour it up

Throw it up, throw it up (throw up)
Watch it all fall out (fall out)
Pour it up, pour it up (pour up)
That's how we ball out (ball out)
Throw it u...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.