Kerst - Komt nu gij herders

(Engelen:)
Komt nu gij herders
Gij mannen van 't veld
Komt en verstaat
Wat Gods boodschap u meldt.
't Kind is geboren
Door God verkoren
Gaat hem dan zoeken
In stro en doeken
Vreest niet weest blij!


(Herders:)
Laat ons gaan zien
dan in Bethlehems stal
Hem van wie zongen de engelen 탡l;
Voor Hem ons buigen,
danken en juichen,
alom verkonden
wat wij daar vonden, Halleluja!

(Allen:)
Eng'len verkondden
het herders die nacht,
Maar ook aan ons
wordt de boodschap gebracht.
vrede op aarde,
eeuwige waarde,
in mensen allen
een welgevallen,
ere zij God!

Lyrics licensed by LyricFind