Kid Ink - Show me

Baby
Yeah
Mustard on the beat ho

Baby let me put your panties to the side (uh)
I'mma make you feel alright (right, right)
'Cause I'mma give you what ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.