Lady Gaga - Do What U Want

Yeah
Oh (Turn the mic up)
Yeah (Eh) oh, oh

I feel good, I walk alone
But then I trip over myself and I fall, I
I stand up, and then I'm OK
But then y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.