Brian doerksen - Father to son (every song)

Son, you are my treasure, son
Zoon je bent mijn schat, zoon

Love beyond measure fills my heart for you Onmetelijke
liefde vult mijn hart voor jou

My son, I want to be your friend
Mijn zoon, Ik wil je vriend zijn

to walk close beside you till all time will end
om dicht naast jou te wandelen tot de einde der tijden

REFREIN:
And every song you hear
En elk lied dat je hoort

Will whisper that my love is near
Zal fluisteren dat mijn liefde bij jou is

Golden notes and melodies
Gouden noten en melodieën

Touching you in harmony
Raakt je aan in harmonie

REFREIN
Son, your life is precious, son
Zoon, je leven is kostbaar, zoon

You need to know this truth will never die
Je moet weten dat deze waarheid nooit zal sterven

My son, whenever you feel afraid
Mijn zoon, telkens wanneer je je bang voelt

When shadowy twilight falls across your way
Wanneer lommerrijke schemering op je weg komt

REFREIN:
And every song you hear
en elk lied dat je hoort


will whisper that my love is near
zal fluisteren dat mijn liefde bij jou is

Golden notes and melodies
Gouden noten en melodieën

Touching you in harmony
Raakt je aan in harmonie

TUSSENSPEL:
-----------

REFREIN 2X
And every song you hear
en elk lied dat je hoort

will whisper that my love is near
zal fluisteren dat mijn liefde bij jou is

Golden notes and melodies
Gouden noten en melodieën

Touching you in harmony
Raakt je aan in harmonie
Lyrics licensed by LyricFind