Rihanna - Cockiness (Love It)

Suck my cockiness
Lick my persuasion
Eat my words and then
Swallow your pride down, down

Place my wants and needs
Over your resistance
And then you c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.