Trey Songz - Bottoms Up

Yeah
Oh oh oh oh (This mister steal your girl)
Oh oh oh oh (This mister steal your girl)
Oh oh oh (Aye girl, aye girl, aye girl, aye girl)
Oh oh o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.