Selena gomez - Dices

Nada que cambié, nada que cambiar

Por ti me olvide de quien yo era en realidad
Contigo me quede, como un diamante sin brillar
No quiero ser así, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.