Rihanna - Only girl in the world

La la la la
La la la la
La la la la (yeah)
La la la la

I want you to love me,
Like I'm a hot ride (uh yeah)
Keep thinkin' of me (uh)
Doin' wh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.