Raya Real - Ya Es Navidad Popurrí: Ya Es Navidad / Zúmbale a la Pandereta / Ya Vienen los Reyes Magos / Arre Borriquito / Ya Es Navidad

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.