Joe Dassin - Billy Le Bordelais

Après bien des années de travaux souterrains
Et désintéressés DELANOË et DASSIN
Ont trouvé par hasard une chanson en or
D'un poète inconnu, musique...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.