Jagged Edge - Where The Party At

C'mon, c'mon, yeah, c'mon, yeah

Uh ooooooooooooh
uh oh oh oh
Uh ooooooooooooh
uh oh oh oh
Uh ooooooooooooh
uh oh oh oh
Uh ooooooooooooh

If...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.