50 cent - Thug Love Remix

What y'all know about this fab shit, huh?
TE, baby, come on, Trackmasters

Look we can shop together, mama, his and hers
Fifth Ave. shit, baby, Fe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.