Uggla Magnus - I Hela Ví¤rlden


Jag har kanske inte alla gí¥nger
talat om i ord hur viktig du e fí¶r mig
aldrig diktat eller skrivit sí¥nger
dí¤r jag í¤rligt sagt hur mycket jag gillar dig
jag har faktiskt aldrig haft en tanke
att sí¤tta kí¤nslorna pí¥ prí¤nt
den tiden e nu slut
ge mig en minut
fí¶r detta í¤r vad jag har kí¤nt

Chorus
I hela ví¤rlden, i hela ví¤rlden
finns det bara en enda som jag í¤lskar
I hela ví¤rlden, i hela ví¤rlden
finns det bara en enda som jag vill ha

Jag medger att jag nonchalerat
allt det dí¤r om rosor och romantik
om du ní¥n gí¥ng kommenterat
har jag inte fí¤st mig vid din kretik
sí¥ kanske í¤r det sista chansen
att komma med ett argument
vet inget annat sí¤tt
att stí¤lla allting rí¤tt
men detta í¤r vad jag har kí¤nt


Chorus

Jag í¤r inte ní¥gon í¤ngel
inte ní¥n som gud har sí¤nt
men jag hoppas att du vill
fí¶rsí¶ka en gí¥ng till
fí¶r detta í¤r vad jag har kí¤nt

...

Chorus x2

Lyrics licensed by LyricFind