Uggla Magnus - Trubaduren


nanana...

vi satt ett gí¤ng pí¥ en strand
ní¥gra mil utanfí¶r tylí¶sand
kí¤ka korv och chips
rí¶kte fí¶r mycket, och sí¤nkte en 7-8 pripps
jag hade fí¥tt span pí¥ en dam
som kan fí¥ en í¥ bli monogan
í¥ lite vilt gí¥tt fram
í¥ bí¶rjat att kí¶ra mitt stora fí¶rfí¶rarprogram

dí¥ hí¶rdes ett Cat Stewens darr
till tonerna frí¥n en gitarr
dí¥ kom han grabben med G
en riktig gitarrkní¤ppare
en rí¥blond nordisk prins
tví¥ dagars skí¤ggstubb t-shirt och avklippta jeans
slog sig ner vid ví¥r plats
presenterade sig sí¥som Mats
sí¥ slog han an en ton
í¥ bí¶rjade sjunga mitt i ví¥r konversation
den tjej jag skulle ha i sí¤ng
fí¶ll genast in i hans refrí¤ng

refr:
fí¶r har en speleman en enda gí¥ng
bí¶rjat sjunga pí¥ en gammal sí¥ng
dí¥ ska alla runt omkring va me í¥ skrí¥la
har han blott en enda gí¥ng gett skri
lí¤r han sjunga varje melodi
ifrí¥n underbara Creedance till Carola


nanana...

hur sí¤ger man till en sí¥n tjej
du vet sjunga e inte min grej
men jag e ett jí¤kla kap
fí¶r jag har lí¤st matte í¥ lí¤ran om statsvetenskap
men ní¤r man fí¥r slí¥ss mot en skur
utav toner frí¥n en trubadur
det skulle han veta den man
han som skrev sí¥ngen "House of the rising sun"
den bí¶rjar Mats helt sonika
dí¥ blí¥sa pí¥ harmonika

fí¶r har en speleman en enda gí¥ng
bí¶rjat sjunga pí¥ en gammal sí¥ng
e de ogí¶rligt ja lí¶gn att sí¶ka stopp'an
har han blott en enda gí¥ng gett skri
lí¤r han sjunga varje melodi
ifrí¥n "dover í¥ calais" till lilla loppan

framí¥t 4-5 fick jag nog í¥ gick hem
men vad jag tror í¥ har pí¥ kí¤nn
sí¥ sitter han nog sí¤kert kvar dí¤r í¤n

fí¶r har en speleman en enda gí¥ng
bí¶rjat sjunga pí¥ en gammal sí¥ng
e de omí¶jligt att fí¥ honom att sluta
har han blott en enda gí¥ng gett skri
lí¤r han sjunga varje melodi
tills ní¥n ví¤nlig sjí¤l slí¥r halsen av hans luta

nanana...

Lyrics licensed by LyricFind