Uggla Magnus - Fí¶rsta Gí¥ngen


Varfí¶r lí¤ngtar du
till den dag dí¥ du ska fylla sju
Varfí¶r skynda pí¥
ní¤r den tiden snart í¤r hí¤r í¤ndí¥
och det liv som du har
alla tusentals dar
passerar pí¥ ett litet kick
Sí¥ medans ditt hjí¤rta slí¥r an
passa pí¥ om du kan
fí¥nga varje í¶gonblick

Fí¶rsta gí¥ngen som du ska hí¥lla ní¥n i hand
Fí¶rsta gí¥ngen som du ska kyssa ní¥gon man
Fí¶rsta gí¥ngen som du í¤r
riktigt kí¤r
Snart í¤r den dagen hí¤r
Fí¶rsta gí¥ngen som du ska falla ner i grí¥t
Fí¶rsta gí¥ngen som du ska tigga om fí¶rlí¥t
Fí¶rsta gí¥ngen som du í¤r
hopplí¶st kí¤r


Du som inte í¤n
bí¶rjat mí¥la dig kring í¶gonen
tí¤nt en cigarett
hí¶rt pí¥ Bowie eller Nazareth
fí¥tt ett streck i kemi
vart pí¥ kurs i Torquay
fí¤rgat hí¥ret blí¥tt
vart sí¥ full sí¥ du spytt
dí¥ din oskuld flytt
behí¶ver inte ha sí¥ brí¥tt

Fí¶rsta gí¥ngen som du ska hí¥lla ní¥n i hand
Fí¶rsta gí¥ngen som du ska kyssa ní¥gon man
Fí¶rsta gí¥ngen som du í¤r
riktigt kí¤r
Snart í¤r den dagen hí¤r
Fí¶rsta gí¥ngen som du ska falla ner i grí¥t
Fí¶rsta gí¥ngen som du ska tigga om fí¶rlí¥t
Fí¶rsta gí¥ngen som du í¤r
hopplí¶st kí¤r

Och plí¶tsligt sí¥ har du ní¥tt fram till den dag
dí¥ du ligger och tí¤nker som jag
Varfí¶r lí¤ngtar du sí¥
ní¤r det gí¥r sí¥ fort í¤ndí¥

Fí¶rsta gí¥ngen som du ska hí¥lla ní¥n i hand
Fí¶rsta gí¥ngen som du ska kyssa ní¥gon man
Fí¶rsta gí¥ngen som du í¤r
riktigt kí¤r
Snart í¤r den dagen hí¤r
Fí¶rsta gí¥ngen som du ska falla ner i grí¥t
Fí¶rsta gí¥ngen som du ska tigga om fí¶rlí¥t
Fí¶rsta gí¥ngen som du í¤r
hopplí¶st kí¤r

Lyrics licensed by LyricFind