Twista - Art & Life (Chi-Roc)

Yeah
Young Chris, M-E's, Free-Wheez
Tha boy Twista
Holla

My life on tha track (Okay)
Up and comin' state Prop
Check game (That's right)
Get l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.