Stef Bos - Te Groot Voor Woorden

Ik zie in jouw grote ogen
Angst die ik zo goed herken
Haast een vrouw oh, maar een meisje
De tijd heeft jou niet niet herkend

En ik weet dat het...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.