Azam gill - Mujhe khudaya muaf karde (feat. maryam akmal)

Maula mere Maula
Maula mere Maula
Tauba qabool kar le
Tauba qabool kar le
Tauba qabool kar le
Tauba qabool kar le
Tauba qabool kar le
Mera amal hai siyaha naama
Mujh khudaya muaf karde
Pahar jesi meri khatayein
Magar bohat hain teri ataayein
Pahar jesi meri khatayein
Magar bohat hain teri ataayein
Muaf karna Shayaar tera
Muaf karna Shayaar tera
Mujh khudaya muaf karde
Sawal kesa, jawab kesa
Sawal kesa, jawab kesa
Mujh khudaya muaf karde
Maula mere Maula
Maula mere Maula
Main jaanati hu, tu bakash de ga
Mujh khudaya muaf karde
Maula mere Maula
Maula mere Maula
Naveed-e-Bakhshish ka de Ishara
Mujh khudaya muaf karde
Naveed-e-Bakhshish ka de Ishara
Naveed-e-Bakhshish ka de Ishara
Mujh khudaya muaf karde
Main jaanati hu, tu bakash de ga
Mujh khudaya muaf karde
Maula mere Maula
Maula mere Maula
Maula mere Maula
Maula mere Maula

Writers: Nisar Juagar

Lyrics © DistroKid

Lyrics licensed by LyricFind