Snoop Dogg - The Bidness

Hey whats up my nig?
Shit, just chilling, what's happening?
Shit nothing, whatchu up to?
Shit, not too much, hey you ain't seen that nigga Snoop?
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.