Rihanna - Pon De Replay [Full Phatt Remix]

Come Mr. DJ song pon de replay
Come Mr. DJ won't you turn the music up
All the gyal pon the dance floor wantin' some more
Come Mr. DJ won't you tu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.