Rihanna - Crazy Little Thing Called Love (feat. J-Status)

Ooh yeah
Yeah yeah

When you stand so close to me
I'm feeling butterflies
Is this the way that it supposed to be
When I look into your eyes?
Al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.