Raekwon - Knuckleheadz

Lay on the crime scene, sippin fine wines
Pullin nines on, UFO's, takin they fly clothes
They eyes closed, we gettin loot
No doubt, check the word of ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.