R Kelly - Baby, Baby, Baby, Baby, Baby

Anything you want baby
Anything your heart desires
Because you've been there for me
(Truly there for me)
I'm gonna give it to you
Listen

Baby, baby, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.