Normaal - Oerend Hard

Ik zegge oeh (oeh)
Ik zegge aah (aah)
Ik zegge oeh (oeh)
Oeh (oeh)

Oehoe oehoerend hard
Kwamen zie doar aangescheurd
Oehoe oehoerend hard
Wan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.