G.a.z limbo - Deathorkizuna ii

Miserija dekadentzija
Gure odolak urria balijo dau
Bijotzetik idatzi gerra ta gosetik eskapa
Ta zeuk pentsaten dozuna señala
Egijen esklabo
Krak krak irabazlien zakilla
Bangbang gabon
Atara gaitxue barriro eskuak altzata
Imperijuen jabe ixan nahidabelako
Ez ahaztu euren ixenak
Eztotzau iñori ezer eskertu biar
Salida barik kolpeka atia botatian
Ipini beste trampa bat arpeijan
Barruko dudak aklarateko
Eztou lortuko iñoz giltza
Hortxe be pilla otzuelako
Zure kaskarreko materia grixa
Eskasa da prisak komsumiduten gatoz
Ezto zetan atara listak ekarri pistak
Berton albozue repasateko plis plas
amets gaizto ta ikarari piskat buelta batzuk emoten gatoz
Ejaku ardura zure bisija
Itxaropena nun siñisteko gaitxasunak
Geruo ta berao badaoz
Alik eta ariñen konturatzia arazua
Kontuz jausi barik frakasuan
Dardaratan ahotsa ta mikruaz eskuan
Onbe nahibarik desbia ein naz
Atara listak ekarri pistak
Berton eongoara rapeaten plis plas
Amets gaizto ta ikarari bueltak emoten
Baña eitxen gaozena klaru eukitxen
Aldaketia biar da euskal musikan
Da geu etorri gara berpizten hillerrijau
Biarrezkuak dizelako ikuspuntuak
Ta ezberdiñak ixanda askoz aberatsao da
Jentia ezta enteraten o eztaunai entera
Urtetia kalera ta piskat pentsatia
Bete zeure zatija barrerak apurtzia

Writers: G.A.Z LIMBO

Lyrics © DistroKid

Lyrics licensed by LyricFind