Juelz Santana - Hollywood Divorce

[Chorus]
Starts off like a small town marriage
Lovely wife and life, baby carriage
Now all the stars have cars,
Success of course
But it ends in ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.