Gorgon city - Thoughts of you

I know someday I'll see you again
I know someday I'll see you again
I know someday I'll see you again
I know someday I'll see you again
I know someday I'll see you again
I know someday I'll see you again

I know someday I'll see you again
I know someday I'll see you again


I know someday I'll see you again
I know someday I'll see you again

I know someday I'll see you again
I know someday I'll see you again
I know someday I'll see you again
I know someday I'll see you again

Writers: Kye Gibbon , Matthew Robson-Scott

Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

Lyrics licensed by LyricFind