Nelly Furtado - Silencio

Aire, viento y en mi alma
El fuego se ahoga y solo queda el frió
Sin decir "no", y a paso muy lento
Llevo débil el brazo de un tormento

Si tu no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.