Gucci Mane - Bricks

It's your boy Yo Gotti, gyeah!
Gucci Mane La Flare
My nigga Ralph in here
Zaytoven on the beat, nigga
And it's a street-nigga holiday
My Nigga D....

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.