Jay-z - Jigga My N*Gga

Roc-A-Fella, Ruff Ryders, Swizz Beats
It's almost over yall
Jigga, how real is that?
Uhh, uhh, uhh, lights out niggas!

(Jigga) What's my motherfuckin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.