I.m.t. Smile - Nepoznám


Nepoznám krajÅ¡ie hviezdy ako tie,
ktoré sú v tvojich oí¨iach ukryté.
Pro svetle ktorí½ch noc je ako deí²,
a len spánok ¾ahuí¨kí½ vie im ponúknu? tieí².
Nepoznám krajÅ¡ie slová ako tie,
ktorí½mi vždy moju hlavu popletieÅ¡.
Vychádzajú z dvier tvojich pier,
bozk je k¾úí¨om jediní½m,ktorí½m ich zamknú? viem.
Nepoznám...
Nepoznám krajÅ¡ie vrchy ako tie,
ktorí½ni máÅ¡ svoje telo ozdobené.
Pri ví½stupe na ne ustanem.
Budem sa po nich túla?, kí½m nebudú zmapované.

Lyrics licensed by LyricFind