Sliqe - Sanana

Injayam uSliqe
Sanana
Sa na
Sanana

Sanana otla ntshosa ka nje esenang meno
Ka ntja esenang leme
Ka ntja esenang fokol
Ntja hara tlela wena (eznga kuz...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.