H Dhami - Sadke Java

ਤੇਰੇ ਨੀ ਸਦਕੇ
ਸੋਣੀਏ ਸਦਕੇ
ਤੇਰੇ ਨੀ ਸਦਕੇ
ਸੋਣੀਏ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾ

ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਖੁਲੀਆਂ ਪੌਣ ਧਮਾਲ ਜਧ ਮੁੂ ਤੇ ਸੁਤ ਦੀ ਏ
ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਡੀ ਗਿਧੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਦੀ ਏ
ਊ ਤੇਰੀ ਝਾਂ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.