I AM A. S.M.O.O.T.H - Losin' They Mind (feat. Qualid Zaid)

Losin they mind, losin they mind, I gotem losin they mind, I gotem losin they mind

All my life I dreamed about you girl, I can't get enough the way y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.