I AM A. S.M.O.O.T.H - Mine (feat. The Legion)

I been thinking lately
I wanna make you mine priority, my B babe, B babe yea
I gotta make you mine priority
I gotta make you mine priority, I, I, I, I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.