B.A.D - 25 Hunnid (feat. Meechi & Daylz)

Old head told me
You know nigga we ain't here for that gang shit nigga
We jut here for that money
If u live by the gang shit you gon die by the gang ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.