Asin - Panibagong Bukas

Bakit ba ganito panahon na kay gulo
May mga alitan at may digmaan
Kailan magwawakas tatahimik ang armas
At harapin panibagong bukas

Sa larangan ng di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.